صفحه مقالات

شناخت زنبور عسل

شناخت زنبور عسل
کندوی عسل سراسرشگفتی طبیعت است .ملکه وظیفه حفظ نژاد زنبورها را به عهده دارد.اداره ی کندو و پرورش اعضای جدید را زنبورهای کارگر برعهده دارند.نظم دقیق و کارحساب شده ی زنبورهای عسل در نتیجه ی هدایت عامه ی الهی است که شامل حال موجودات جهان می شود .

ادامه مطلب»